Bag hegnet

© Forfatterne og Ekstra Bladets Forlag

1. Udgave, 1. Oplag
ISBN: 87-7731-177-9

Omslag: Athena Windelev, re:public
Forlagsredaktion: Maiken Maigaard
Fotos på omslag og vignetter og disse sider:
Ole Steen
Foto af Allan Larsen: Ole Buntzen
Sats: An:Sats, Espergærde
Tryk: Narayana Press

Printed in Denmark 2003

Ekstra Bladets Forlag
Vestergade 26
1456 København K
http://www.ekstrabladetsforlag.dk/

ISBN: 87-7731-177-9